DBZP Inschrijfformulier voor teams

Met behulp van het formulier op de volgende pagina kunt u een team inschrijven voor de competitie in het komend seizoen.

Algemene informatie

Voor iedere speler die ingeschreven wordt is contributie verschuldigd. Tot 6 speelweken voor het einde van het seizoen kunnen spelers bijgeschreven worden. Alle nieuwe leden van de DBZP krijgen een individueel lidnummer van 4 cijfers. Dit lidnummer staat los van een team(nummer). Wanneer een speler van team wisselt dan blijft het lidnummer ongewijzigd. Ieder (nieuw) lid ontvangt een nieuwe spelerspas waar alle gegevens op vermeld staan, inclusief een pasfoto.

Regels bij inschrijving

Voor de inschrijving zijn de volgende regels van kracht:

Hoeveel bedraagt de contributie?

De contributie bedraagt 17,50 euro per persoon per seizoen.

Pasfoto's

Voor alle nieuwe spelers dient er een recente pasfoto opgestuurd te worden. Dit kan per e-mail. Stuur de gescande pasfoto's met alle gegevens (naam, geb.datum) naar leden@dbzp.nl.
Opsturen per reguliere post in een envelop is ook mogelijk. Vermeld op de achterzijde van de foto de spelersnaam en teamnaam. Stuur de pasfoto's naar het onderstaande adres.
De spelers die zich wel hebben ingeschreven maar waarvan wij een week voor de uitreiking van de wedstrijdbescheiden nog geen pasfoto hebben ontvangen geen spelerspas.
Pas nadat wij de pasfoto hebben ontvangen zal de speler worden toegevoegd en kan de spelerskaart worden afgehaald.
Er zijn nog passen in omloop met een foto, voorzien van een vlinderponsgat, deze zijn minimaal 5 jaar oud en dus niet meer recent, graag hiervoor nieuwe pasfoto aanleveren

DBZP
T.a.v. Martin Prins
Legerland 6
1541 NE Koog aan de Zaan

We willen graag weten of u tot het ras 'homo sapiens' behoort. (Of u een mens bent dus.)
Klik binnen het onderstaande vlakje met uw muis.